Menu

Wonen

De Langstee is opgericht in 2012, wij zijn een kleinschalige zorg(woon)boerderij met een huiselijke sfeer en beschikken over 20 kamers. Hier wonen kinderen en (jong)volwassenen die door verschillende omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en die in het bezit zijn van een PGB WLZ-zorgprofiel klasse 4 en hoger of WLZ-zorgprofiel GGZ wonen klasse 2 of 3. In De Langstee kunnen zij zich, onder begeleiding en te midden van de warmte en geborgenheid die door onze mensen wordt geboden, verder ontwikkelen en zich (weer) veilig voelen. Onze jongste bewoner is een tiener, aangezien veel jongeren na hun 18e jaar nog steeds zorgbehoefte hebben, kunnen zij na hun 18e ook gewoon bij ons blijven wonen. De Langstee beschikt over drie aparte woongroepen in hetzelfde gebouw (Langstee 1, Langstee 2 en het voorhuis) welke zijn ingedeeld aan de hand van leeftijd en/of zorgbehoefte.

Kernactiviteiten van De Langstee

Zorg voor dagactiviteiten, individuele begeleiding en persoonlijke verzorging. Ervoor zorgen dat we een gezellig, gezinsvervangend thuis zijn voor onze cliënten, dat is onze passie. Wij besteden veel aandacht aan opvoeding, ontwikkeling, geborgenheid en veiligheid van onze cliënten.

Tevens beschikken wij over een gedragswetenschapper ter ondersteuning van de zorg van uw kind.
Eventuele overige behandelingen worden extern ingekocht.

Bent u op zoek naar een gezellig ingerichte, kleinschalige, permanente opvang voor uw kind, kom dan snel eens kennismaken met De Langstee. Onze gekwalificeerde medewerkers zullen u met open armen ontvangen: u kunt De Langstee van onder tot boven bekijken en zien en begrijpen: Hier zal uw kind zich helemaal thuis voelen!

ISO 9001 certificering

De Langstee voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: ISO 9001:2015

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: Permanente opvang voor jongeren met (licht) verstandelijke beperkingen
en gedragsproblemen.

Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling/huiselijk geweld, ouderenmishandeling te verminderen, treedt in 2013 de wet meldcode huiselijk geweld in werking. In deze wet is vastgelegd dat elke organisatie en beroepskracht die met kinderen, ouders en ouderen werkt, verplicht is om met een meldcode te werken.
Bij de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling is  het belangrijk om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren.  Daarnaast is het van belang te weten welke stappen gezet kunnen worden om het geweld te stoppen. De meldcode biedt houvast bij het zetten van de juiste stappen als er huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling wordt gesignaleerd.

Meer weten over De Langstee?

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u meer weten over De Langstee? U kunt ons bereiken via k.wapenaar@delangstee.nlvivian@delangstee.nl of

Ga naar contact