Menu

PGB

Wat is PGB? PGB is de afkorting van Persoonsgebonden Budget. Een persoonsgebonden budget is er voor iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen en leven. Het PGB wordt betaald via de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Iedere inwoner van Nederland betaalt premie hiervoor via de inkomstenbelasting.

Dat geldt dus ook voor u!

Maar een WLZ PGB krijgt u niet zomaar! Of u in aanmerking komt voor een WLZ PGB gebeurt door middel van een indicatiestelling die wordt verzorgd het CIZ. Eén van deze twee instellingen stelt vast welke zorg u nodig hebt in uw situatie.

De hoogte van het PGB hangt af van uw situatie: Hoe meer zorg of begeleiding u nodig heeft, hoe hoger het PGB kan zijn. Soms wordt er van u een eigen bijdrage verlangd.
Contra-indicaties zoals agressie, grensoverschrijdend seksueel gedrag, drugs en/of alcohol worden niet getolereerd bij De Langstee & Blijde Handjes.

De Langstee – Blijde Handjes kan u helpen

Door de ervaring die wij hebben, kunnen we u op weg helpen bij de aanvraag van een PGB (Persoonsgebonden Budget). Het valt niet altijd mee om in de wirwar van instellingen en formulieren de juiste te vinden.

Wij kunnen u vertellen waar u kunt aankloppen voor de aanvraag van een PGB. Een indicatiestelling vergt wel een gedegen voorbereiding. Onze teamleiders zullen u graag helpen met deze voorbereiding of u enige tips geven over waar u op moet letten.

Als de indicatie eenmaal is gesteld en u bent in het bezit gekomen van een PGB, dan bent u vrij om een instelling, een particuliere zorgboerderij zoals De Langstee, dagbesteding Blijde Handjes, of zelfstandige zorgverleners in te huren.
Het PGB-budget is in beheer van SVB. Om betalingen te garanderen dient u alle facturen aan SVB te versturen

Om bij De Langstee te kunnen wonen dient u in het bezit zijn van een WLZ ZZP / PGB-indicatie klasse 4VG en hoger.

Als wettelijk vertegenwoordiger bent u ten alle tijde verantwoordelijk voor:

  • tijdig verlengen/aanvragen van de indicatie via CIZ.
  • tijdig verlengen/aanvragen van beschikking (budget) via zorgkantoor
  • zorgdragen dat SVB alle benodigde documenten in bezit heeft (zorgovereenkomst, zorgplan, etc.)
  • betaling van de facturen (via SVB)
  • budget monitoren (geef tijdig aan indien er een tekort/overschot ontstaat).
  • aanleveren kopie indicatiebesluit.

Uiteraard zullen wij waar mogelijk assisteren met deze punten, maar uiteindelijk bent u aansprakelijk wanneer deze zaken niet op orde zijn.

Bron: PerSaldo –  www.pgb.nl